Huurvoorwaarden

Wanneer u een boeking maakt verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom even door te nemen.

Onze vakantiewoning is voornamelijk bestemd om familiegroepen en ook niet-familiale groepen van een bepaalde leeftijd te ontvangen. Jonge gezelschappen kunnen aanvaard worden mits overleg en eventueel met een verhoging van de waarborg.

 

Boeken,  betalen en annuleren:

 • U kunt boeken, betalen en annuleren via huiseigenaar, via Airbnb of via Natuurhuisje. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de boekingsstappen en de huurvoorwaarden.

Aankomst en vertrek:

 • Gelieve de aankomst- en vertrekuren te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van de vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.
 •  
  1. Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 16:00h op de dag van aankomst. De sleutel kan je afhalen op Wetschot 67, 2340 Vlimmeren of kan je terug vinden op afgesproken plaats. Graag vooraf het vermoedelijke aankomstuur aan de eigenaar laten weten.
  2. Vertrekuur op weekdagen is uiterst om 10:00h. Terugbrengen van sleutel op Wetschot 67, 2340 Vlimmeren. Bij afwezigheid mag deze in brievenbus achtergelaten worden.
  3. Vertrekuur op zondag is uiterst om 20:00h. Terugbrengen van sleutel op Wetschot 67, 2340 Vlimmeren. Bij afwezigheid mag deze in brievenbus achtergelaten worden.

Aansprakelijkheid:

 • Aansprakelijkheid van de huurder
  • We vragen U vriendelijk respect te hebben voor de woning ,de tuin, de buren en de natuur.
  • Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders, of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
  • De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
  • Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
  • Gelieve GEEN MEUBELS zoals BEDDEN, BANKSTELLEN, KASTEN TE VERHUIZEN - TE VERPLAATSEN aub. Ook al denkt men nog zo voorzichtig te zijn, deze zaken leiden dikwijls tot beschadiging van muren en meubelen, gelieve deze op hun plaats te laten.
  • Alle voorwerpen, aanwezig in de woning, blijven eigendom van de verhuurder.
  • Het is niet toegestaan om hout in de barbecue te branden of een vuurtje te maken in de tuin.
  • Er mogen nooit vetresten of frituurvet in de gootsteen of uitgietbakken gegoten worden.
  • Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om fuiven en/of drankpartijen te organiseren, dit om de kwaliteit van de woning te waarborgen.
  • Telkens bij binnengaan van het huis verzoeken wij u uw schoeisel uit te doen en de door uzelf meegenomen sloffen/pantoffels te dragen. Op deze wijze blijft de vloer schoon. Met name met zand of met nat weer of sneeuw scheelt dat heel veel viezigheid.
  • Roken: Het is verboden te roken in de woning. Roken kan op het overdekte terras of buiten op het terras. Peuken en assen worden netjes in asbak gedeponeerd.
  • De woning mag nooit onderverhuurd worden. Als u de woning voor een bepaalde periode huurt, wordt er verondersteld dat u zelf met groep gedurende die hele periode gebruik maakt van de woning. Een vakantieperiode opsplitsen met een tweede groep wordt niet toegelaten, zeker niet zonder voorafgaand overleg met uitbaters.
  • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid t.o.v. de huurders voor:  Lichamelijke letsels die u overkomen in het huis tijdens uw verblijf, Materiële schade aan uw bezittingen tijdens het verblijf , Diefstal van uw goederen tijdens het verblijf.

 Aansprakelijkheidsverzekering:

 • De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen (familiale verzekering).
 • De woning heeft een eigen brandverzekering op naam van de eigenaar. Maar de huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn burgerlijke aansprakelijkheid verzekeringsagent te verwittigen dat men in een vakantiewoning verblijft. Dit voor het geval dat de brand veroorzaakt is door de huurder zelf, indien dit zo mocht zijn dan kan de verzekering van de woning de huurder aansprakelijk stellen. Deze aansprakelijkheid wordt door bijna alle aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren gedekt of door zijn eigen brandverzekering.

Aansprakelijkheid van verhuurder:

 • De eigenaar  kan niet aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan huurders.
 • De (prijs) informatie vermeld op deze website of bij boeking via Natuurhuisje of Airnbn is leidend.
 • De eigenaar kan niet aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
 • De eigenaar is gehouden de privacy van de huurder te respecteren.

Maximaal aantal personen:

 • Het aantal gasten max 4 personen mag niet overschreden worden.

Verblijf huisdieren:

 • Omwille van  hygiëne in onze vakantiewoning hebben we huisdieren in onze vakantiewoning verboden.

Linnen:

 • Handdoekenpakket is inbegrepen in de prijs.
 • Keukenlinnen is aanwezig in de woning.
 • Bedlinnen is mee inbegrepen in de huurprijs.
 • Bij het einde van uw verblijf verwachten wij dat u het bedlinnen van de bedden haalt en verzamelt in het hoeslaken naast het bed.

Keuken:

 • Er mogen nooit vetresten of frituurvet in de gootsteen of uitgietbakken gegoten worden.
 • Bij gebruik van EHBO koffer, worden gebruikte stuks aangerekend.

Gebruik van barbecue:

 • Er mag enkel houtskool gebruikt worden in de barbecue.
 • De barbecue mag nooit warm terug geplaatst worden in de opbergruimte.
 • De Barbecue wordt terug gereinigd na gebruik.

Auto’s

 • De auto’s kunnen geparkeerd worden op de oprit indien de wagens geen last hebben van olieverlies. De eventuele schoonmaakkosten worden aangerekend.

Wifi

 • Aan het gebruik van dit netwerk zijn gebruiksvoorwaarden gekoppeld, die op alle gebruikers van het netwerk van toepassing zijn. Door gebruik te maken van het netwerk, verbindt elke gebruiker zich aan onderstaande voorwaarden.
 • Het netwerk mag niet gebruikt worden

                                                                                         - om spam, virussen of illegale software te verspreiden, te raadplegen en/of te downloaden.

                                                                                         - om zichzelf en/of anderen toegang te verschaffen tot netwerken, computers, informatie of
                                                                                            (rand)apparatuur die niet bedoeld zijn voor openbaar gebruik.
                                                                                         - voor gedragingen die illegaal, bedreigend, beledigend, intimiderend, frauduleus,
                                                                                           aanstootgevend of lasterlijk zijn.

                                                                                         - Het proberen toegang te krijgen tot ongeautoriseerde diensten, gebruikersaccounts of computersystemen op welke manier                                                                                          dan ook is niet toegestaan.

 • Het gebruik van het netwerk mag nooit in tegenstrijd zijn met de landelijke wet- en regelgeving.
 • Het verzenden van informatie (waaronder ook email) over het netwerk is niet beveiligd en kan onderhevig zijn aan verlies, onderschepping en/of wijziging van de informatie. Gebruikers wordt aangeraden minstens een antivirusprogramma en firewall te gebruiken. Tevens wordt geadviseerd gebruik te maken van een VPN verbinding indien vertrouwelijke of gevoelige informatie verstuurd wordt of connectie met een bedrijfsnetwerk gemaakt wordt.
 • Het gebruik van het netwerk is volledig voor risico van de gebruiker. De aanbieder van het netwerk is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het netwerk.
 • De aanbieder behoudt zich het recht voor om de gebruiker die zich niet conform deze gebruiksvoorwaarden gedraagt de toegang tot het netwerk te ontnemen en van het netwerk te verwijderen. Bovendien is de gebruiker die in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden
  aansprakelijk voor alle daaruit voor de aanbieder voortvloeiende schade.

Het einde van het verblijf - Eindschoonmaak:

 • Eindschoonmaak zit in de huurprijs inbegrepen.
 • Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes en opgeruimd  te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning opruimen:
   • alles terug op zijn plaats, aanrecht opruimen en de propere vaat in de kast zetten.
   • BBQ proper te maken, inclusief rooster.
   • Bedlinnengoed verzamelen in hoeslaken naast het bed.
   • Buitenspeelgoed terug netjes opbergen.
 • Indien de vakantiewoning en/of tuin in een zodanige staat verkeert dat men niet voldoende heeft met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 25 euro/uur.

Verlaten van de woning:

 • Gelieve bij vertrek de ramen en deuren te sluiten. 
 • Woning goed af te sluiten.
 • Sleutel terug afleveren op Wetschot 67, 2340 Vlimmeren, bij afwezigheid mag deze in de brievenbus achtergelaten worden.

Huisvuil sorteren:

 • GFT afval mag enkel in de daarvoor groene afvalbak aanwezig in afvalopbergruimte.
 • Restafval (grijze zak) en PMD (blauwe zak) mag in de afvalopbergruimte gesorteerd worden.
 • Papier verzamelen in bergruimte.
 • Glas (enkele flessen) geen glasbak vol, mag u in bergruimte zetten. Indien toch een glasbak vol gelieve zelf weg te brengen naar glascontainer. 
 • Er is 1 PMD en 1 restafval zak inbegrepen in de huurprijs, indien er toch meer nodig zijn worden deze aangerekend aan 1,5€/zak.

Waarborg:

 • De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
 • De controle van de vakantiewoning gebeurt bij de schoonmaak omdat men dan pas alles grondig heeft kunnen controleren. Het is dus bij het poetsen dat men schade of breuk kan vaststellen. Het kan gebeuren dat de vakantiewoning in een dergelijke staat verkeert dat men extra schoonmaakuren moet aanrekenen. OPGELET! de woning moet opgeruimd zijn, vuilnis gesorteerd. Zie punt  Het einde van het verblijf . Indien dit niet het geval is wordt de waarborg aanzien als schoonmaakkost.
 • Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom twee weken na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd.
 • Indien men eens een potje breekt, wat ons allen wel eens kan overkomen, gelieve dit gewoon te melden aan de eigenaar, enkel grote breuken en beschadigingen zullen tot aanvullende betaling leiden.
 • Wij als eigenaar zullen geen misbruik maken van de waarborg. Maar we kunnen wel heel kritisch worden wanneer we ondervinden dat er geen respect was voor de woning en/of men ongelukken verzwegen heeft.
 • Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden in het berghok. Zo wordt er meteen duidelijk waarover het gaat.
 • Het is raadzaam om bij een ongeluk of bij een betwisting te communiceren met de eigenaar, zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.
 • Gelukkig zijn zo goed als alle gasten goudeerlijk. Wij hebben nog nooit problemen met de waarborg ondervonden dus zolang de communicatie goed is kan er veel besproken worden.

 

Staat van de woning:

 • Indien men bij aankomst vaststelt dat er tekortkoming of defecten zijn in de woning, is het raadzaam de eigenaar te contacteren zodat deze de gelegenheid heeft om dit zelf te komen vaststellen, zo is er geen betwisting nadien en heeft de eigenaar de gelegenheid het probleem recht te zetten. En jullie ook een fijne verderzetting van jullie vakantie te bezorgen.
  Het is de bedoeling om jullie een propere, goed onderhouden vakantiewoning op te leveren. Om misverstandjes te voorkomen, gelieve bij aankomst zo snel mogelijk de vastgestelde schade te melden aan de eigenaar:
 • Gelieve ook de door jezelf veroorzaakte schade bij vertrek te melden aan de eigenaar. Zo kunnen ook de volgende gasten zorgeloos toekomen in de  vakantiewoning.
 • De eigenaar kan op ieder ogenblik zijn eigendom betreden om nazicht te doen van de binnen installaties, verwarming, onderhoud van het gazon en dit zonder de toestemming van de huurder.

Dank u wel voor de opvolging van onze huurvoorwaarden, wij wensen jullie alvast een zalig verblijf toe en geniet van de rust!

Deze voorwaarden hoeft u niet van buiten te leren, ze zijn ook aanwezig in onze vakantiewoning.

 

INFORMATIE EN ADRESGEGEVENS VAN VERANTWOORDELIJKEN: 

Verhuurder :

Dave Bosmans en Tinne Van Giel

Wetschot 67

2340 Vlimmeren

GSM Dave : 0472/275574

GSM Tinne : 0474/621417

 

Toerisme Vlaanderen :

Toerisme Vlaanderen is de bevoegde instantie waarbij verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering over de exploitatie van een toeristisch logies en waarbij de toerist, in voorkomend geval, een klacht kan indienen.


Grasmarkt 61
1000 Brussel 
Tel. 02 504 03 00
Fax 02 504 03 77
www.toerismevlaanderen.be

 

Algemeen Noodnummer:

112